Βιβλία Λειτουργικά

by admin

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ

Συνάδελφοι Καθηγητές , σπουδαστές και σπουδάστριες της Βυζαντινής Μουσικής, με χαρά σας παρουσιάζω τη νέα εκδοτική μου προσπάθεια, το Αναστασιματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

Πρόκειται για το γνωστό αλφαβητάρι της ψαλτικής τέχνης, σε νέα πολυτελή δερματόδετη έκδοση, με σεβασμό στην πρωτότυπη έκδοση του Ιωάννου χωρίς παρεμβάσεις στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο.

Σελίδες: 660

Τιμή: 20 €

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Α΄ ΤΟΜΟΣ)

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι καὶ φιλόμουσοι ἀναγνῶστες.
Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ προβαίνουμε στὴν ἔκδοση καὶ τοῦ παρόντος ἔργου, μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνουμε τὸν κύκλο τῶν μουσικῶν βιβλίων που ψάλλονται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους στὶς Ορθόδοξες λατρευτικὲς Ἀκολουθίες.
Ἔτσι λοιπόν, μετὰ τὸ Ἀναστασιματάριον, τὸ Τριώδιον, τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, τὸ Πεντηκοστάριον, τὸ Εἱρμολόγιον, τὴ σειρὰ τῶν ὀκτὼ ἔχων καὶ τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο μὲ τοὺς Παρακλητικοὺς Κανόνες τῆς Θεοτόκου, Σᾶς παρουσιάζουμε καὶ τὸ Δωδεκαήμερον.

Στὸ ἔργο αὐτό, περιλαμβάνονται οἱ Ὕμνοι ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων μέχρι τὴ σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἐκτὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου), μὲ πλῆρες τυπικὸ καὶ τὰ περισσότερα τῶν ἀναγνωσμάτων, περιορίζοντας, ὅσο τὸ δυνατόν, τὴ χρήση ἄλλων βιβλίων, ὥστε νὰ εἶναι πολὺ λειτουργικὸ στὴ χρήση του ἀπὸ τοὺς συναδέλφους Ἱεροψάλτες. ”.
Τὰ μουσικὰ κείμενα ποὺ ἐπελέγησαν εἶναι κυρίως ἀπὸ τὴ Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλα, τῶν ὁποίων ὁ συνθέτης πάντοτε ἀναφέρεται.

Σελίδες: 491

Τιμή: 28 €

ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ (ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Περιέχονται οι Ύμνοι Που ψάλλονται κατά τις Κυριακές στον Όρθρο (από τον Εξάψαλμο) και τη Θεία Λειτουργία, με τους Κανόνες, τα Εωθινά Εξαποστειλάρια και Δοξαστικά για όλο το έτος, καθώς και πλήρες τυπικό. Επίσης τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, «Όσοι εις Χριστόν» και «Τον Σταυρόν σου» σε μέγεθος Α4.

Τιμή: 15 € έκαστο

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

Περιέχει τους ύμνους των Κυριακών του Τριωδίου με πλήρες τυπικό σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 222

Τιμή: 18 €

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος τονισμένους από τον Νικόλαο Χρυσοχοΐδη με πλήρες τυπικό όπως εψάλλοντο από τον αείμνηστο Σ. Περιστέρη σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 418

Τιμή: 28 €

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

Περιέχει τους Ύμνους τους ύμνους των Κυριακών του Πεντηκοσταρίου με πλήρες Τυπικό σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 455

Τιμή: 28 €

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Περιέχονται οι Ακολουθίες του Βαπτίσματος, του Γάμου, η Εξόδιος Ακολουθία καθώς και η ακολουθία του Μνημοσύνου με πλήρες τυπικό σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 104

Τιμή: 13 €

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Περιέχονται οι Ακολουθίες του Ακαθίστου Ύμνου και των Παρακλητικών Κανόνων της Θεοτόκου, τονισμένοι από τον Νικ. Χρυσοχοΐδη, με πλήρες τυπικό σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 160

Τιμή: 18 €

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ

Περιέχει τις Καταβασίες όλου του έτους με την «Τιμιωτέραν», τις Θ΄ Ωδές που ψάλλονται αντί της «Τιμιωτέρας» με πλήρες τυπικό σε μέγεθος Α4.

Σελίδες: 269

Τιμή: 23 €