Βιβλία Θεωρητικά

by admin

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αγαπητοί και φιλόμουσοι αναγνώστες, ο λόγος της συγγραφής του παρόντος έργου, δεν είναι για να προστεθεί ένα ακόμη Θεωρητικό  της Βυζαντινής Μουσικής στα ήδη πολλά κυκλοφορούντα, αλλά για να καταθέσω το καταστάλλαγμα της πολυετούς διδακτικής εμπειρίας μου στα Ωδεία και στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής της Χώρας μας στα οποία δίδαξα και διδάσκω για να βοηθήσω, όπως καλύτερα πιστεύω, στην εκμάθηση και διάδοση της πατρώας Μουσικής μας.

Βάση του παρόντος έργου, όπως είναι φυσικό, είναι το «Μέγα Θεωρητικόν» του Χρύσανθου, αφού πάνω στο έργο αυτό στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της εν χρήσει Βυζαντινής Μουσικής Παρασημαντικής.

Σελίδες: 179

Τιμή: 20 €

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Α΄ ΤΟΜΟΣ)

Τα Μαθήματα του Γ΄ Έτους Ωδείων και Σχολών Βυζαντινής Μουσικής.

Η ανά χείρας έκδοση, προϊόν της διδασκαλικής μου εμπειρίας, έρχεται να βοηθήσει σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση τους διδασκάλους αλλά και τους Σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής, καθώς περιέχει το πρακτικό μέρος, τα μαθήματα δηλαδή του τρίτου έτους διδασκαλίας των Ωδείων και των Σχολών της Βυζαντινής Μουσικής, και μάλιστα έγινε προσπάθεια να είναι χρονικά τοποθετημένα αναλόγως του εορτολογίου (ειδικά για τις καταβασίες), και αναλόγως του βαθμού δυσκολίας ώστε να βοηθούνται οι σπουδαστές και να οδηγούνται από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.

Σελίδες: 279

Τιμή: 18 €

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Β΄ ΤΟΜΟΣ)

Η ανά χείρας έκδοση, προϊόν της διδασκαλικής μου εμπειρίας, έρχεται να βοηθήσει σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση τους διδασκάλους αλλά και τους Σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής, καθώς περιέχει το πρακτικό μέρος, τα μαθήματα δηλαδή του τέταρτου και πέμπτου έτους διδασκαλίας των Ωδείων και των Σχολών της Βυζαντινής Μουσικής, και μάλιστα έγινε προσπάθεια να είναι χρονικά τοποθετημένα αναλόγως του εορτολογίου (ειδικά για τις καταβασίες), και αναλόγως του βαθμού δυσκολίας ώστε να βοηθούνται οι σπουδαστές και να οδηγούνται από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.

Σελίδες: 224

Τιμή: 18 €