Αναστασιματάριον (Ιωάννου Πρωτοψάλτου)

by admin

Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Συνάδελφοι Καθηγητές , σπουδαστές και σπουδάστριες της Βυζαντινής Μουσικής, με χαρά σας παρουσιάζω τη νέα εκδοτική μου προσπάθεια, το Αναστασιματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

Αριθμός Σελίδων: 660

Διαστάσεις: 16,5 x 24,5 εκ

Τιμή: 20 ευρώ

Πρόκειται για το γνωστό αλφαβητάρι της ψαλτικής τέχνης, σε νέα πολυτελή δερματόδετη έκδοση, με σεβασμό στην πρωτότυπη έκδοση του Ιωάννου χωρίς παρεμβάσεις στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο.

Περιεχόμενα Βιβλίου

Αργόν - Ήχος Πρώτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν Α΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Δεύτερος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν Β΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Τρίτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν Γ΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Τέταρτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν Δ΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινά Ε΄ & Θ΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινά ΣΤ΄ & Ι΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Βαρύς
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν Ζ΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Αργόν - Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Απολυτίκια & Καθίσματα
 • Αναβαθμοί
 • Κανών & Καταβασίαι
 • Αίνοι
 • Εωθινόν ΙΑ΄
 • Δοξολογία
 • Κατανυκτικά
Σύντομον - Ήχος Πρώτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Δεύτερος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Τρίτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Τέταρτος
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Βαρύς
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι
Σύντομον - Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
 • Κεκραγάρια
 • Απόστιχα
 • Αίνοι

You may also like