Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής

by admin

Αγαπητοί και φιλόμουσοι αναγνώστες, ο λόγος της συγγραφής του παρόντος έργου, δεν είναι για να προστεθεί ένα ακόμη Θεωρητικό  της Βυζαντινής Μουσικής στα ήδη πολλά κυκλοφορούντα, αλλά για να καταθέσω το καταστάλλαγμα της πολυετούς διδακτικής εμπειρίας μου στα Ωδεία και στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής της Χώρας μας στα οποία δίδαξα και διδάσκω για να βοηθήσω, όπως καλύτερα πιστεύω, στην εκμάθηση και διάδοση της πατρώας Μουσικής μας.

Αριθμός Σελίδων: 180

Διαστάσεις: 16,5 x 24,5 εκ

Τιμή: 20 ευρώ

Βάση του παρόντος έργου, όπως είναι φυσικό, είναι το «Μέγα Θεωρητικόν» του Χρύσανθου, αφού πάνω στο έργο αυτό στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της εν χρήσει Βυζαντινής Μουσικής Παρασημαντικής.

Περιεχόμενα Βιβλίου

Μέρος Πρώτον

Κεφάλαιον 1
 • Εισαγωγή στην Βυζαντινή Μουσική
 • Η Φυσική Διατονική Κλίμακα. Παραστατικό Διάγραμμα.
Κεφάλαιον 2
 • Χαρακτήρες της Βυζαντινής Μουσικής.
 • Χαρακτήρες Ποσότητας (απλοί)
 • Μαρτυρίες (Διατονικές – Χρωματικές)
 • Μουσική ανάγνωση
 • Ρυθμός – Μέτρον
 • Η Φυσική Διατονική Κλίμακα
 • Ανάβαση και Κατάβαση μιας Φωνής
 • Ασκήσεις 1, 2, 3
 • Το Υφέν. Άσκηση 4
 • Ασκήσεις με Ίσον, Ολίγον και Απόστροφο. Ασκήσεις 5, 6, 7. 
 • Εκμάθηση Πεταστής. Ασκήσεις 8, 9.
 • Εκμάθηση Κεντημάτων. Ασκήσεις 10, 11
 • Άσκηση 12. 
Κεφάλαιον 3 - Χαρακτήρες Χρόνου
 • Χαρακτήρες αυξάνοντες τον χρόνο
 • Ασκήσεις με κλάσμα. 13, 14
 • Άσκηση με Απλή. 15
 • Άσκηση με Διπλή. 16
 • Άσκηση με Τριπλή. 17
 • Σιωπές ή Παύσεις. Ασκήσεις 18, 19.
 • Άσκηση 20
 • Άσκηση 21. (Με Κλάσμα και Απλή)
 • Άσκηση 22. (Με Διπλή και Τριπλή)
 • Άσκηση 23. (Με Κεντήματα επάνω στο Ολίγον)
 • Ασκήσεις 24, 25. (Με Κεντήματα κάτω από το Ολίγον)
 • Άσκηση 26. (Το Ολίγον ως στήριγμα)
 • Η Υπορροή.
 • Άσκηση 27.
 • Παραλλαγή – Μέλος. Ασκήσεις 28, 29.
 • Ασκήσεις 30, 31
Κεφάλαιον 4 - Σύνθεση ή Συμπλοκή Χαρακτήρων Ποσότητας
 • Σύνθετοι Χαρακτήρες Ποσότητας (Πίνακας)
 • Διάστημα Τρίτης. Ασκήσεις 32, 33, 34
 • Μέλη με Διαστήματα Τρίτης. Ασκήσεις 35, 36, 37
 • Διάστημα Τετάρτης. Άσκηση 38.
 • Μέλη με Διαστήματα Τετάρτης. Ασκήσεις 39, 40
 • Διάστημα Πέμπτης. Άσκηση 41.
 • Μέλη με Διαστήματα Πέμπτης. Ασκήσεις 42, 43, 44, 45
 • Διάστημα Έκτης. Ασκήσεις 46, 47.
 • Άσκηση 48.
 • Διάστημα Εβδόμης. Άσκηση 49.
 • Διάστημα Ογδόης.
 • Άσκηση 50.
 • Μέλος με Διάστημα Ογδόης. Άσκηση 51.
 • Εξήγηση συμπλοκής σύνθετων Χαρακτήρων Ποσότητας.
Κεφάλαιον 5 - Χαρακτήρες Διαιρούντες το Χρόνο
 • Ισομερής διαίρεση του Χρόνου. (Γοργόν, Δίγοργον, Τρίγοργον)
 • Ασκήσεις με Γοργόν. Άσκηση 52.
 • Ασκήσεις 53, 54, 55, 56.
 • Ασκήσεις 57, 58, 59.
 • Ανισομερής διαίρεση του Χρόνου. Άσκηση 60.
 • Ασκήσεις 61, 62, 63.
 • Άσκηση 64.
 • Συνεχές Ελαφρόν. Ασκήσεις 65, 66, 67.
 • Ασκήσεις 68, 69.
 • Το Δίγοργον. Ασκήσεις 70, 71, 72.
 • Το Τρίγοργον. Ασκήσεις 73, 74.
Κεφάλαιον 6 - Χαρακτήρες Διαιρούντες και Αυξάνοντες το Χρόνο
 • Το Αργόν. Άσκηση 75
 • Το Ημιόλιον. Άσκηση 76.
 • Το Δίαργον. Άσκηση 77.
 • Παρεστιγμένα Γοργά και Δίγοργα.
Κεφάλαιον 7 - Χαρακτήρες Ποιότητας ή Έκφρασης
 • Χαρακτήρες Ποιότητας (Άχρονες Υποστάσεις)
 • Το Ψηφιστόν. Άσκηση 78.
 • Μέλος με Ψηφιστόν. Άσκηση 79.
 • Η Βαρεία. Άσκηση 80
 • Μέλος με Βαρείαν και Ψηφιστόν. Άσκηση 81.
 • Το Ομαλόν. Άσκηση 82.
 • Μέλος με Ομαλόν. Άσκηση 83.
 • Το Αντικένωμα. (Απλό – Έγχρωνο)
 • Άσκηση 84 (Με απλό Αντικένωμα)
 • Άσκηση 85 (Με έγχρονο Αντικένωμα)
 • Μελωδικό παράδειγμα με Αντικένωμα. Άσκηση 86.
 • Ο Σύνδεσμος. Άσκηση 87.
 • Μέλος με Σύνδεσμο. Άσκηση 88.
 • Το Ενδόφωνο.
 • Μέλος με Ενδόφωνο. Άσκηση 89.
Ανάλυση Χαρακτήρων Ποιότητας
 • Ανάλυση Πεταστής
 • Ανάλυση Κεντημάτων
 • Ανάλυση Βαρείας.
 • Ανάλυση Συνδέσμου.
 • Ανάλυση Ομαλού.
Κεφάλαιον 8 - Σημεία Αλλοιώσεως
 • Πίνακας Υφέσεων και Διέσεων
 • Ασκήσεις με Διέσεις
 • Μέλη με Διέσεις.
 • Ασκήσεις με Υφέσεις.
 • Μέλη με Υφέσεις.
Κεφάλαιον 9 - Περί Χρόνου
 • Περί Χρόνου ή Χρονικής Αγωγής

Μέρος Δεύτερον

Κεφάλαιον 1
 • Περί των Ήχων της Βυζαντινής Μουσικής
Κεφάλαιον 2
 • Περί των Γενών της Βυζαντινής Μουσικής
Κεφάλαιον 3
 • Συστατικά – Χαρακτηριστικά των Ήχων
Κεφάλαιον 4
 • Τα είδη των Εκκλησιαστικών μελών
Κεφάλαιον 5
 • Οι Φθορές στη Βυζαντινή Μουσική
 • Παραχορδή
Κεφάλαιον 6
 • Οι Χρόες στη Βυζαντινή Μουσική
 • Ο Ζυγός
 • Η Σπάθη
 • Το Κλιτόν
Κεφάλαιον 7
 • Ιδιώματα των Ήχων – Έλξεις
Κεφάλαιον 8
 • Περί Επεισάκτων Μελών
Κεφάλαιον 9 - Τα Συστήματα της Βυζαντινής Μουσικής
 • Οκτάχορδο Σύστημα
 • Πεντάχορδο Σύστημα (Τροχός)
 • Τετράχορδο Σύστημα (Κατά Τριφωνίαν)
Κεφάλαιον 10 - Οι Ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής

ΔΙΑΤΟΝΙΚΟΙ ΗΧΟΙ

 • Ήχος Πρώτος
 • Ήχος πλάγιος του Πρώτου
 • Ήχος Τέταρτος
 • Ήχος πλάγιος του Τετάρτου

ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΙ ΗΧΟΙ

 • Ήχος Τρίτος
 • Ήχος Βαρύς

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ

 • Ήχος Δεύτερος’
 • Ήχος πλάγιος του Δευτέρου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΧΩΝ

Κεφάλαιον 11 - Η Ορθογραφία της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής
 • Βασικοί Κανόνες τονισμού
 • Η ορθογραφία των ποιοτικών και ποσοτικών Χαρακτήρων
 • Η ορθογραφία του Ομαλού
 • Η ορθογραφία των Κεντημάτων
 • Η ορθογραφία διπλής συνεχούς καταβάσεως
Κεφάλαιον 12
 • Μεταφορά της Βυζαντινής Μουσικής στη Δυτική Μουσική
 • Μεταφορά Πρώτου Ήχου
 • Μεταφορά πλαγίου του Πρώτου Ήχου
 • Μεταφορά Τετάρτου Ήχου
 • Μεταφορά πλαγίου του Τετάρτου Ήχου
 • Μεταφορά Δευτέρου Ήχου
 • Μεταφορά πλαγίου του Δευτέρου Ήχου
 • Μεταφορά Τρίτου Ήχου
 • Μεταφορά Βαρέος Ήχου
Κεφάλαιον 13

Οι Απαρχές της Μουσικής

Κεφάλαιον 14

Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα

Κεφάλαιον 15

Η Κωδικοποίηση της Μουσικής στην Αρχαίαν Ελλάδα.

Κεφάλαιον 16

Αρχαιοελληνική Μουσική και Παραδοσιακή Μουσική

Μέρος Τρίτον - Μελωδικά Παραδείγματα

Ήχος πλάγιος του Τετάρτου
 • Ειρμολογικά
 • Ειρμολογικά κατά τριφωνίαν
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος Τέταρτος
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος Πρώτος
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος πλάγιος του Πρώτου
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος Τρίτος
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος Βαρύς
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος Δεύτερος
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά
Ήχος πλάγιος του Δευτέρου
 • Ειρμολογικά
 • Στιχηραρικά
 • Παπαδικά

You may also like

Leave a Comment