Η Διδακτέα Ύλη της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής – Α΄ Τόμος

Τα Μαθήματα του Γ΄ Έτους Ωδείων και Σχολών Βυζαντινής Μουσικής

by admin

Αναμφίβολα η Βυζαντινή Μουσική κατέχει κυρίαρχη θέση στις λατρευτικές ακολουθίες της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας. Από αρχαίων χρόνων η εκμάθηση της Μουσικής αυτής αποτελούσε σημαντικό μέλημα των Διδασκάλων αλλά και τον αρχών της Εκκλησίας. Ωστόσο η διδασκαλία πάντα ήταν ένα πρόβλημα, αφού δεν υπήρχε κωδικοποιημένο σύστημα εκμάθησης και ο κάθε Δάσκαλος αυτοσχεδίαζε προσπαθώντας να μεταδώσει τη γνώση του στους μαθητές του.

Αριθμός Σελίδων: 279

Διαστάσεις: 19 x 27 εκ

Τιμή: 20 ευρώ

Η ανά χείρας έκδοση, προϊόν της διδασκαλικής μου εμπειρίας, έρχεται να βοηθήσει σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση τους διδασκάλους αλλά και τους Σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής, καθώς περιέχει το πρακτικό μέρος, τα μαθήματα δηλαδή του τρίτου έτους διδασκαλίας των Ωδείων και των Σχολών της Βυζαντινής Μουσικής, και μάλιστα έγινε προσπάθεια να είναι χρονικά τοποθετημένα αναλόγως του εορτολογίου (ειδικά για τις καταβασίες), και αναλόγως του βαθμού δυσκολίας ώστε να βοηθούνται οι σπουδαστές και να οδηγούνται από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα Βιβλίου

Μέρος Α΄ - ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
 • Ειρμολόγιο Καταβασιών
 • Εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (Σταυρόν χαράξας)
 • Καταβασίαι της Θεοτόκου (Ανοίξω το στόμα μου)
 • Καταβασίαι των Εισοδίων της Θεοτόκου 
 • Καταβασίαι των Χριστουγέννων
 • Καταβασίαι των Θεοφανείων
 • Καταβασίαι της Υπαπαντής του Κυρίου
 • Καταβασίαι του Τελώνου και του Φαρισαίου
 • Καταβασίαι του Ασώτου
 • Καταβασίαι των Αποκρεώ
 • Καταβασίαι της Α΄ Κυριακής των Νηστειών
 • Καταβασίαι της Γ΄ Κυριακής των Νηστειών
 • Καταβασίαι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
 • Καταβασίαι της Κυριακής των Βαΐων
 • Καταβασίαι της Κυριακής της λαμπροφόρου Αναστάσεως
 • Καταβασίαι της Κυριακής του Θωμά
 • Καταβασίαι της Μεσοπεντηκοστής
 • Καταβασίαι της Κυριακής του Τυφλού
 • Καταβασίαι της Κυριακής της Πεντηκοστής
 • ΚΑταβασίαι (προεόρτιαι) της Μεταμορφώσεως
 • Καταβασίαι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μέρος Β΄ - ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ
 • Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου – ήχος α΄
 • Δοξολογία Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου – ήχος β΄
 • Δοξολογία Θεοδώρου Φωκαέως  – ήχος γ΄
 • Δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος γ΄
 • Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου – ήχος δ΄ (Λέγετος)
 • Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου – ήχος δ΄ (Άγια)
 • Δοξολογία «Η ΤΕΡΠΝΗ» Βαλασίου Ιερέως – ήχος δ΄ (Άγια)
 • Δοξολογία «Η μεγάλη και έντεχνος» Μελχισεδέκ Επισκόπου Ραιδεστού –  ήχος πλ.  α΄
 • Δοξολογία «Η πάντερπνος πάνυ» Γερμανού Νέων Πατρών – ήχος πλ. α΄
 • Δοξολογία Πέτρου Βυζαντίου – ήχος πλ. α΄
 • Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη – ήχος πλ. β΄
 • Δοξολογία Δανιήλ Πρωτοψάλτου – ήχος βαρύς
 • Δοξολογία Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος – ήχος βαρύς
 • Δοξολογία «Οργανική» Π. Χρυσάφη του Νέου – ήχος πλ. δ΄
 • Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου – ήχος πλ. δ΄
 • Δοξολογία Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – ήχος πλ. δ΄ (χρωματικός)
Μέρος Γ΄ - ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ
 • Επι τον ποταμόν Βαβυλώνος Χουρμ. Χαρτοφύλακος – ήχος γ΄
 • Λόγον Αγαθόν Χουρμ. Χαρτοφύλακος – ήχος δ΄
 • Δούλοι Κύριον Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος πλ. α΄
 • Λόγον Αγαθόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος πλ. δ΄ 
Μέρος Δ΄ - ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
 • Των Ουρανίων Ταγμάτων – ήχος α΄
 • Πανεύφημοι Μάρτυρες – ήχος α΄
 • Ώ του Παραδόξου Θαύματος – ήχος α΄
 • Ποίοις ευφημιών – ήχος β΄
 • Οίκος του Ευφραθά – ήχος β΄
 • Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν – ήχος β΄
 • Ως γενναίον εν Μάρτυσιν – ήχος δ΄
 • Έδωκας σημείωσιν – ήχος δ΄
 • Ο εξ Υψίστου κληθείς – ήχος δ΄
 • Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψαι – ήχος δ΄
 • Χαίροις ασκητικών αληθώς – ήχος πλ. α΄
 • Όλην αποθέμενοι – ήχος πλ. β΄
 • Εκ γαστρός ετέχθης – ήχος πλ. β΄
 • Η απεγνωσμένη – Ήχος πλ. β΄
 • Αι Αγγελικαί – Ήχος πλ. β΄
 • Μετάνοιαν ου κέκτημαι, Τριήμερος Ανέστης Χριστέ – ήχος πλ. β΄
 • Ω του Παραδόξου Θαύματος – ήχος πλ. δ΄
 • Τι υμάς καλέσωμεν άγιοι – ήχος πλ. δ΄
 • Οι Μάρτυρές σου Κύριε – ήχος πλ. δ΄
 • Ο εν Εδέμ Παράδεισος – ήχος πλ. δ΄
 • Καθίσματα κατ’ ήχον
 • Αργά Ειρμολογικά
 • Τα πάθη τα σεπτά
 •  Τον Νυφίον αδελφοί
 • Τω την άβατον
 • Των παθών του Κυρίου
Μέρος Ε΄ - ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ
 • Μακάριος Ανήρ Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος πλ. δ΄

You may also like

Leave a Comment