Δωδεκαήμερον

by admin

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι καὶ φιλόμουσοι ἀναγνῶστες.
Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ προβαίνουμε στὴν ἔκδοση καὶ τοῦ παρόντος ἔργου, μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνουμε τὸν κύκλο τῶν μουσικῶν βιβλίων που ψάλλονται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους στὶς Ορθόδοξες λατρευτικὲς Ἀκολουθίες.
Ἔτσι λοιπόν, μετὰ τὸ Ἀναστασιματάριον, τὸ Τριώδιον, τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, τὸ Πεντηκοστάριον, τὸ Εἱρμολόγιον, τὴ σειρὰ τῶν ὀκτὼ ἔχων καὶ τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο μὲ τοὺς Παρακλητικοὺς Κανόνες τῆς Θεοτόκου, Σᾶς παρουσιάζουμε καὶ τὸ Δωδεκαήμερον.

Αριθμός Σελίδων: 482

Διαστάσεις: 19 x 27 εκ

Τιμή: 20 ευρώ

Στὸ ἔργο αὐτό, περιλαμβάνονται οἱ Ὕμνοι ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων μέχρι τὴ σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἐκτὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου), μὲ πλῆρες τυπικὸ καὶ τὰ περισσότερα τῶν ἀναγνωσμάτων, περιορίζοντας, ὅσο τὸ δυνατόν, τὴ χρήση ἄλλων βιβλίων, ὥστε νὰ εἶναι πολὺ λειτουργικὸ στὴ χρήση του ἀπὸ τοὺς συναδέλφους Ἱεροψάλτες. ”.
Τὰ μουσικὰ κείμενα ποὺ ἐπελέγησαν εἶναι κυρίως ἀπὸ τὴ Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλα, τῶν ὁποίων ὁ συνθέτης πάντοτε ἀναφέρεται.

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα Βιβλίου

Η Ακολουθία της Κυριακής των Προπατόρων.

Η Ακολουθία της Κυριακής πρό της Χριστού Γεννήσεως.

Η Ακολουθία των Μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων.

Η Ακολουθία του Εσπερινού των Χριστουγέννων.

Η Ακολουθία της συνάξεως της Θεοτόκου.

Η Ακολουθία της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν.

Η Ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου.

Η Ακολουθία των Μεγάλων ωρών των Θεοφανείων.

Η Ακολουθία του Εσπερινού των Θεοφανείων.

Η Ακολουθία των Θεοφανείων.

Η Ακολουθία της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου.

 

 

You may also like

Leave a Comment